Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

author 16:31 02/03/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 năm 2022.

Theo đó, để tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo) của Đề án được ban hành theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về  khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2022 với các nội dung sau: Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;

 Ảnh minh họa.

Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Kế hoạch số 3144/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum) nhằm hỗ trợ các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ;

Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học).

Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung (chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV; phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo). Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu tiếp cận và vay vốn Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang