ISO 14024: Nhãn sinh thái “thích hợp với môi trường”

author 06:29 13/01/2021

(VietQ.vn) - Người tiêu dùng khi mua hàng thường quan tâm nhiều đến nhãn công bố về môi trường, điều này giúp họ xác định những sản phẩm hoặc dịch vụ được chứng minh là “thích hợp với môi trường”. Nhưng bối cảnh môi trường toàn cầu đã thay đổi đáng kể từ năm 1999, khi ISO 14024 thiết lập các yêu cầu quốc tế đầu tiên về nhãn sinh thái. Sự phát triển của tiêu chuẩn được phản ánh trong kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng trong lĩnh vực này.

Nhãn sinh thái ra đời xuất phát từ mong muốn ngày càng tăng, trên phạm vi toàn cầu, để các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và công chúng bảo vệ môi trường. Khi các công ty nhận ra rằng các vấn đề môi trường có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, họ bắt đầu công bố các nhãn về môi trường, đặc biệt là về nội dung tự nhiên, sinh thái, tái chế hoặc ít tiêu tốn năng lượng hơn. Chính vì điều này, phiên bản mới của ISO 14024, Nhãn và công bố môi trường - Cấp nhãn môi trường loại I - Nguyên tắc và thủ tục đã được cập nhật.

Theo ông Bjorn-Erik Lonn, Người hướng dẫn của nhóm công tác sửa đổi tiêu chuẩn: “Trong hơn 20 năm qua, việc sử dụng nhãn sinh thái loại I đã thực sự phát huy hiệu quả và hiện nay khái niệm này đang được củng cố. Càng nhiều quốc gia và ở nhiều thị trường có các sáng kiến ​​mới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc và các tổ chức khác thúc đẩy. Kết quả là nhãn điện tử loại I đáng tin cậy gấp ba lần, đối với người tiêu dùng cũng như đối với nhà sản xuất và môi trường. Các nhãn sinh thái này chủ yếu được sử dụng cho hàng tiêu dùng. 

Tuy nhiên, ngày nay, nhiều loại hình dịch vụ, từ khách sạn đến công ty vệ sinh cũng có thể được cấp nhãn sinh thái. Sau đó, chúng phải được bên thứ ba xác nhận các yêu cầu về môi trường công cộng được xác định theo các cân nhắc liên quan đến vòng đời của sản phẩm”.

ISO 14024: 2018 liên quan đến các chương trình dán nhãn môi trường Loại I, là chương trình tự nguyện và có thể được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế. Tiêu chuẩn thiết lập các nguyên tắc và thủ tục để phát triển các chương trình dán nhãn môi trường Loại I, bao gồm việc lựa chọn các loại sản phẩm, tiêu chí môi trường và các đặc tính chức năng của sản phẩm, cũng như để đánh giá và chứng minh sự phù hợp. Nó cũng quy định các thủ tục chứng nhận để cấp nhãn.

"Bản sửa đổi gần đây nhằm mục đích củng cố hướng dẫn cho các yếu tố và tài liệu được sử dụng để phát hành nhãn điện tử và xác định năng lực của người xác minh, điều chỉnh chúng với yêu cầu của nhãn môi trường thuộc các loại khác được đề cập trong hướng dẫn ISO 14020”, ông Lonn nói thêm.

Như những mô tả và nguyên tắc cơ bản của ấn bản đầu tiên, xuất bản năm 1999, mô tả hoàn hảo công việc mà nhãn điện tử Loại I đã làm với thành công lớn trên toàn thế giới, điều này không bị thay đổi. 

ISO 14024 thiết lập một khuôn khổ nghiêm ngặt và một hướng dẫn mạnh mẽ cho các nhãn điện tử loại I và ấn bản năm 2018 xác nhận vị trí vững chắc của các nhãn điện tử này ở các thị trường khác nhau, cho nhiều loại sản phẩm. Mục tiêu là đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của các chương trình nhãn môi trường loại I trong quá trình thực hiện và hài hòa các nguyên tắc, thủ tục áp dụng cho các chương trình này. Cuối cùng, “trên hết là đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin môi trường trên thị trường”, ông Lonn kết luận.

ISO 14024: 2018 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 207, Quản lý môi trường, tiểu ban SC 3, Ghi nhãn môi trường, ban thư ký do SA, thành viên ISO của Úc đảm nhiệm. Tiêu chuẩn có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store.

Hà My

'Tư lệnh' ngành Thông tin và truyền thông chỉ rõ hướng chuyển đổi số của từng lĩnh vực(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chỉ rõ thời cơ, thách thức và cả hướng chuyển đổi số của các lĩnh vực trong ngành thông tin và truyền thông.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang