Không sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thuê, đấu giá đất để trích lập Quỹ phát triển đất

author 06:34 10/09/2022

(VietQ.vn) - Không sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trích lập Quỹ phát triển đất. Việc sử dụng ngân sách nhà để hỗ trợ vốn điều lệ, cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8114/BTC-QLCS làm rõ thêm cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện hoạt động của Quỹ phát triển đất, trong đó khẳng định: Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập Quỹ phát triển đất.

Để các địa phương cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn được cấp, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022 gửi các địa phương.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính nhận được phản hồi của một số địa phương đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn một số nội dung để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Ngày 15/8/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 8114/BTC-QLCS trả lời các địa phương làm rõ thêm cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện hoạt động của Quỹ phát triển đất.

Công văn số 8114/BTC-QLCS của Bộ Tài chính khẳng định không sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng, thuê, đấu giá đất để trích lập Quỹ phát triển đất.

Theo đó, Công văn số 8114/BTC-QLCS khẳng định không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập quỹ. Không sử dụng nguồn vốn hoạt động của quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đồng thời, không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng từ Quỹ phát triển đất.

Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước cấp, hỗ trợ hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện quản lý, kiểm soát theo quy định. Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát các khoản chi hoạt động bộ máy của Quỹ phát triển đất theo cơ chế tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.

Từ những quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát thực tế việc hỗ trợ vốn điều lệ, cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất cũng như việc hoàn trả vốn ứng từ Quỹ phát triển đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Nếu việc thực hiện đã triển khai theo đúng các quy định nêu trên thì báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định tiếp tục thực hiện; nếu chưa phù hợp thì báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang