Lai Châu triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

author 14:57 28/02/2023

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Lai Châu vừa có công văn triển khai tới các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Mới đây UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 253/UBND-VX về việc triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan lựa chọn và vận động doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo.

Lai Châu triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. Ảnh minh họa

Được biết, trước đó vào năm 2015 tỉnh Lai Châu có Công ty Cổ phần Chè Lai Châu vinh dự được nhận Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. Ở thời điểm đó Công ty đang sở hữu 500ha chè Shan Tuyết, Kim Tuyên tại khu vực thành phố Lai Châu và các xã: Bản Giang, Sùng Phài, Bản Hon (huyện Tam Đường). 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được trao giải hằng năm và là Giải thưởng Chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO).

Theo đó, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được trao tặng cho các doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong những năm qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

Tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Quyền lợi của doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia 

Tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 27/2019/TT-BKHCN quy định về quyền lợi của doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia như sau:

Doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 30 Nghị định 132/2008/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP). Theo đó, quyền lợi của doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được quy định như sau:

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các Giải thưởng Chất lượng khu vực và quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được nhận Cúp và Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, xét theo tổng số điểm mà tổ chức, doanh nghiệp đạt được từ cao xuống thấp.

Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 132/2008/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP) thì tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại hội đồng sơ tuyển cấp địa phương nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành.

Hồ sơ nộp tại hội đồng sơ tuyển gồm: Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP; Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được đánh giá dựa trên các tiêu chí nào?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 132/2008/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP) thì Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:

Vai trò của lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động.

Tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 Điểm. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang