Một số quy định về nghĩa vụ dân quân tự vệ

authorLan Ninh 10:51 03/04/2017

(VietQ.vn) - Thời gian phục vụ dân quân tự vệ trong thời bình là 4 năm, thời gian có thể được kéo dài nhưng không quá 2 năm.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Độc giả Minh Tuấn (Hải Dương): Tôi xin hỏi, sau khi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ thì có được cấp giấy tờ gì xác nhận không (vì tôi chỉ nhận được lệnh điều động khi cần), thời gian phục vụ là bao lâu cùng các thủ tục khi kết thúc thời gian phục vụ?

Một số quy định về nghĩa vụ dân quân tự vệ

Thời gian phục vụ dân quân tự vệ trong thời bình là 4 năm. Ảnh minh họa

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định thành phần của dân quân tự vệ như sau:

- Dân quân tự vệ gồm dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi.

- Dân quân tự vệ nòng cốt gồm:

+ Dân quân tự vệ cơ động.

+ Dân quân tự vệ tại chỗ.

Bạn tham gia dân quân tự vệ cơ động thuộc trường hợp dân quân tự vệ nòng cốt.

Căn cứ Điều 25 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định trang phục, sao mũ, phù hiệu và giấy chứng nhận dân quân tự vệ nòng cốt như sau: "Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt được cấp phát, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu và Giấy chứng nhận dân quân tự vệ nòng cốt theo quy định của Chính phủ".

Như vậy, sau khi hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận dân quân tự vệ nòng cốt.

Chở người trên buồng lái ô tô quá số lượng quy định bị phạt thế nào?(VietQ.vn) - Việc chở người trên buồng lái ô tô quá số lượng quy định sẽ bị xử phạt theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016/ND-CP.

Điều 10 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình như sau: Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nồng cốt là 4 năm. Căn cứ tình hình thực tế, tính chất nhiệm vụ và yêu cầu công tác, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt có thể được kéo dài đối với dân quân không quá 2 năm, đối với tự vệ và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ có thể được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật dân quân tự vệ 2009.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.

Như vậy, thời gian phục vụ dân quân tự vệ trong thời bình là 4 năm, thời gian có thể được kéo dài nhưng không quá 2 năm.

Căn cứ Điều 14 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định về việc hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình như sau:

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.

- Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt, nhưng còn trong độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật dân quân tự vệ 2009 thì chuyển sang dân quân tự vệ rộng rãi hoặc được đăng ký vào quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau khi bạn hoàn thành xong nghĩa vụ dân quân tự vệ thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt; nếu bạn còn trong độ tuổi theo quy định tại Điều 9 Luật dân quân tự vệ 2009 thì chuyển sang dân quân tự vệ rộng rãi hoặc được đăng ký vào quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp được tạm hoãn, miễn tham gia

Công dân được tạm hoãn tham gia dân quân tự vệ nòng cốt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

- Không đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên.

- Có chồng hoặc vợ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân.

- Là lao động chính duy nhất trong hộ gia đình nghèo.

- Người đang học ở trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học và học viện.

Công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt trong các trường hợp sau:

- Có vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; vợ hoặc chồng, con của thương binh hạng một hoặc bệnh binh hạng một; vợ hoặc chồng, con của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động.

- Quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên.

- Người trực tiếp nuôi dưỡng người bị mất sức lao động từ 81% trở lên.

Ngoài ra, dân quân tự vệ nòng cốt có thể được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn nếu:

- Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên.

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang