video hot

'Mũ bảo hiểm lưỡi trai' không phải là mũ bảo hiểm cho người đi xe máy

16:47 06/11/2020

Vietq.vn - Mặc dù cơ quan chức năng đã có Quy chuẩn kỹ thuật dành cho mũ bảo hiểm với người đi xe máy từ năm 2008, nhưng lợi dụng nhu cầu của thị trường nhiều tiểu thương đang lập lờ trong việc đặt tên cho loại "mũ bảo hiểm lưỡi trai" nhằm lừa dối người tiêu dùng với mũ bảo hiểm cho người đi xe máy. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng tới sự an toàn của người sử dụng.

Doãn Trung - Việt Hà

Từ khóa:

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang