Năm 2025, Hà Nội hướng tới hình thành chính quyền số, kinh tế số

author 11:15 12/09/2020

(VietQ.vn) - Hà Nội xác định đến năm 2025 sẽ phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số; Hà Nội đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Khoa học dữ liệu (Data Science) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 205-KH/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo nội dung được nêu trong Kế hoạch số 205-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy xác định mục tiêu tổng quát, tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, hạn chế rủi ro để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá nền kinh tế; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng Thành phố thông minh vào năm 2025.

Đối với mục tiêu cụ thể, Hà Nội xác định đến năm 2025 sẽ phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số; Hà Nội đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Khoa học dữ liệu (Data Science) và Trí tuệ nhân tạo (AI). Phát triển mạng di động 5G, mọi người dân được truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi sổ trong các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố. Cung cấp dữ liệu mở của chính quyền Thành phố phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cơ bản hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố trước năm 2025, hướng tới hình thành Chính quyền số TP. Hà Nội.

Hình thành, phát triển một số khu đô thị thông minh trên địa bàn; từng bước phát triển các lĩnh vực thông minh quan trọng, hướng tới xây dựng Hà Nội là thành phố thông minh. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố. Phát triển kinh tế số; phấn đấu giá trị đạt được của kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của TP. Hà Nội. Năng suất lao động tăng bình quân từ 7% -7,5%/năm.

Ảnh minh họa 

Đến năm 2030, Hà Nội là Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước. Hoàn thành chuyển đổi sổ trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố. Phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng Chính quyền số TP. Hà Nội. Là hạt nhân liên kết mạng lưới các đô thị thông minh Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực ASEAN. Kinh tế số phát triển mạnh mẽ; phấn đấu giá trị đạt được của kinh tế số chiếm trên 40% GRDP của TP. Hà Nội. Năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á. Thành phố có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Hà Nội đã xác 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, các tổ chức chính tri-xã hội Thành phố. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn nhân lực. Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên. Thúc đẩy hội nhập quốc tế…

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang