video hot

Nâng cao năng suất lao động: Cần bước tiến vượt bậc

08:46 21/12/2022

Vietq.vn - Theo các chuyên gia, để mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 thành hiện thực, Việt Nam cần có bước tiến vượt bậc trong nỗ lực nâng cao năng suất lao động của các năm tới.

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang