Phát triển hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, đáp ứng hội nhập

author 06:32 22/08/2021

(VietQ.vn) - Kế hoạch thực hiện đề án 996 do UBND tỉnh Nam Định ban hành xác định rõ mục tiêu phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp quy hoạch và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sự kiện: Chuyên đề: Kết quả triển khai Đề án 996

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định, ngày 10/8/2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành ưu tiên triển khai xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường, giảm ngoại tệ nhập khẩu phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg, ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp quy hoạch và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như: công nghiệp cơ khí, dệt may; điện - điện tử; nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất dược liệu - thuốc chữa bệnh…

Ảnh minh họa 

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn với sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội đóng góp để phát triển hoạt động đo lường. Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 10 chuẩn đo lường, chất chuẩn (là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác), phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp theo định hướng thống nhất chung từ cấp quốc gia.

Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 100 lượt người tham gia hoạt động đo lường. Đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho ít nhất 20 lượt doanh nghiệp, tổ chức bao gồm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân;

Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường tối thiểu ở 1 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 tối thiểu hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa được 15 chuẩn đo lường, chất chuẩn, phương tiện đo các loại; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho 200 lượt người tham gia hoạt động đo lường; đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho 50 lượt doanh nghiệp có vốn Nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân; triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường 2 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn.

Liên quan tới vấn đề này, UBND tỉnh Nam Định hiện cũng đang chỉ đạo các Sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn các tổ chức đã được công nhận hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm xây dựng kế hoạch đầu tư nhân lực, vật lực, đào tạo để đáp ứng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường khi được ban hành. Vận động các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham gia chương trình bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường.

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và phòng thử nghiệm đủ điều kiện được tham gia chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và xây dựng phương pháp đo.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, chương trình, dự án đến các tổ chức, doanh nghiệp và phòng thử nghiệm nhằm nâng cao nhận thức về đo lường chính xác, tầm quan trọng và lợi ích của đo lường chính xác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang