Phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

author 10:27 02/01/2021

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa hai Bộ giai đoạn 2016-2020 và ký Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2021-2025.

Khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Với mục tiêu tăng cường ứng dụng thành tựu của KH&CN để nâng cao hiệu quả trong công tác nghiệp vụ, công tác chiến đấu của ngành Công an nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ anh ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 31/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký kết Chương trình số 45/CTr-BKHCN-BCA về việc phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ KH&CN và Bộ Công an giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Chương trình 45, giai đoạn 2016-2020, hoạt động KH&CN của Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả. Tiêu biểu như:

- Trong nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ và chế tạo sản phẩm theo Quyết định 65/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Bộ Công an đã nghiên cứu, ứng dụng triển khai một số công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao thông qua các đề tài nghiên cứu cấp quốc gia và các đề tài cấp Bộ. Bộ Công an đã thực hiện được 68 đề tài nghiên cứu, trong đó có 03 đề tài cấp quốc gia. Trong đó nổi bật là các sản phẩm có giá trị ứng dụng công nghệ cao, đã được Bộ Công an đưa vào sản xuất, cung cấp cho nhiều đơn vị chiến đấu.

- Trong nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an đã triển khai 252 đề tài cấp Bộ và 716 đề tài cấp cơ sở, trong đó có 130 đề tài cấp bộ và 425 đề tài cấp cơ sở đã hoàn thành nghiên cứu. Nội dung của các đề tài nghiên cứu tập trung vào những vấn đề phức tạp nổi lên, những vấn đề mới thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, cảnh sát, xây dựng lực lượng, viễn thông và cơ yếu.

Bộ Công an đã tổ chức và triển khai thực hiện 03 Chương trình KH&CN trọng điểm gồm:

- Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”: Đây là chương trình có tính cấp thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN tiên tiến vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; kịp thời phát hiện điều tra, xử lý các vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đến nay chương trình đã triển khai được 36 nhiệm vụ.

- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong phòng chống khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ của Bộ Công an. Chương trình gồm 6 nhóm nội dung và 03 nhóm sản phẩm, tập trung nghiên cứu xây dựng phương án tác chiến kỹ thuật hiện trường, các quy trình kỹ thuật áp dụng trong phòng thí nghiệm, chế tạo các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, các chế phẩm hóa học, sinh học, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phòng thí nghiệm và trang thiết bị hiện trường.

- Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong phòng chống tội phạm ma túy của Bộ Công an giai đoạn 2020 - 2025”, đến nay Ban chỉ đạo Chương trình đã phê duyệt được 32 nhiệm vụ.

Tập trung nguồn lực triển khai các chương trình KH&CN giai đoạn 2021-2025

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa hai Bộ đã được triển khai chặt chẽ, thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động KH&CN của Bộ Công an, trong đó các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN đã luôn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp Bộ Công an triển khai các hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị 

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những năm qua, Bộ KH&CN luôn quan tâm, phối hợp hiệu quả với Bộ Công an trong quá trình thực hiện Chương trình số 45, trong đó đã ưu tiên đề xuất cấp có thẩm quyền phân bổ ngân sách với tổng kinh phí gấp 5 lần giai đoạn 2010-2015; đã kịp thời định hướng, hướng dẫn và phối hợp với Bộ Công an giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động KH&CN. Qua đó, hoạt động KH&CN của Bộ Công an đã có bước phát triển đáng kể, đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Chương trình phối hợp giữa 2 Bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, không chỉ về khía cạnh KH&CN, mà còn về tính thực tiễn thông qua ứng dụng các kết quả nghiên cứu, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả trong công tác nghiệp vụ, công tác chiến đấu của ngành Công an nhân dân. Công tác phối hợp giữa 2 Bộ đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thể hiện rõ ở việc đã triển khai thành công nhiều nhiệm vụ KH&CN ở các cấp, từ cấp quốc gia đến cấp Bộ; nhiều dự án tăng cường tiềm lực KH&CN ngành Công an nhân dân; các lĩnh vực triển khai cũng mang tính liên ngành, từ khoa học nghiệp vụ công an, khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt là ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai Chương trình KH&CN cấp Bộ trọng điểm của Bộ Công an giai đoạn 2021-2025.

Với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tin tưởng Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Công an và Bộ KH&CN giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai hiệu quả theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; mối quan hệ phối hợp giữa hai Bộ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và có thêm nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2021-2025. Theo đó Chương trình sẽ nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai Bộ để thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động KH&CN trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Hai Bộ trưởng đã giao cho Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thuộc Bộ Công an và Vụ Công nghệ cao thuộc Bộ KH&CN thực hiện nhiệm vụ đầu mối trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Chương trình này.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể thuộc Bộ KH&CN. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các cá nhân thuộc Bộ KH&CN. Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” tặng Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và 3 cá nhân thuộc Bộ Công an; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng các tập thể thuộc Bộ Công an. Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng các cá nhân thuộc Bộ Công an.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang