Cần phải cơ cấu lại các nguồn lực để đầu tư khoa học và công nghệ

author 06:34 02/01/2021

(VietQ.vn) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh, Việt Nam cần phải cơ cấu lại các nguồn lực để đầu tư khoa học và công nghệ phát triển, đặc biệt là việc chọn lựa một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên có tính chất là công nghệ nền tảng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, trải qua giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới, đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN. Trong sự phát triển chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của dòng vốn đầu tư nước ngoài, quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được bắt đầu từ năm 1988, tính đến 8/2020, đã có 32.539 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 137 quốc gia và vùng lãnh thổ đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp trực tiếp vào GDP và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phát triển.

Để tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, việc thay đổi mô hình phát triển để nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế đặt ra ngày một mạnh mẽ hơn với các nền tảng đột phá về thể chế, kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn lực con người. Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài được điều chỉnh phù hợp theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá. Điều này đã được khẳng định tại Nghị Quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ định hướng nhập khẩu công nghệ, chủ động thúc đẩy nghiên cứu, đón bắt thời cơ dịch chuyển đầu tư, dịch chuyển công nghệ từ các nước sang Việt Nam do tác động của các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia và ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra. Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hướng đơn giản hóa yêu cầu, thủ tục nhằm phục vụ cho hoạt động thu hút dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 

Với vai trò quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành nhiều chính sách cụ thể, góp phần phát huy hiệu quả của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thông qua tăng cường quản lý, định hướng, khuyến khích nhập khẩu và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, tiêu biểu là Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Quyết định số 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, thị trường khoa học và công nghệ phát triển chậm, nguồn cung công nghệ của thị trường còn hạn chế. Doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc nghiên cứu, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới công nghệ. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển công nghệ, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh, Việt Nam cần phải cơ cấu lại các nguồn lực để đầu tư khoa học và công nghệ phát triển, đặc biệt là việc chọn lựa một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên có tính chất là công nghệ nền tảng, mặt khác cần dồn lực cho việc tìm kiếm, khai thác các nguồn lực tri thức công nghệ của nước ngoài gồm có cả công nghệ, chuyên gia để thay đổi nhanh trình độ sản xuất công nghệ và nâng cao chất lượng tăng trưởng của các chuỗi ngành hàng gắn với xuất khẩu. Ngoài ra, cần phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học sinh, sinh viên...

Thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kép về phòng, chống dịch COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian có dịch và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh.

Tại diễn đàn “Kết nối đổi mới sáng tạo 2020”, các đại biểu cũng đã kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét "mở kho” khoa học và công nghệ - nơi lưu giữ nhiều công trình nghiên cứu để các doanh nghiệp Việt Nam khai thác sử dụng; thúc đẩy thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020; triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chính sách khoa học và công nghệ cần xác lập mục tiêu gia tăng nhanh năng lực công nghệ, tăng hàm lượng công nghệ của sản phẩm, dịch vụ, từng bước phát triển, hình thành thị trường khoa học và công nghệ với các chủ thể cung ứng đa dạng và cạnh tranh...

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang