Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

author 16:13 08/12/2015

(VietQ.vn) - Bạn đọc hỏi: “Quyền tác giả là gì? Các loại hình tác phẩm nào sẽ được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ?”

Sự kiện: SỞ HỮU TRÍ TUỆ - PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả. Quyền tác giả thường được xác lập đối với những người sáng tạo ra tác phẩm gốc về văn học, kịch, âm nhạc, nghệ thuật.

Quyền tác giả là quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học

Quyền tác giả là quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Ảnh minh họa

Quyền tác giả cho phép người sáng tạo kiểm soát được việc khai thác, sao chép, cải biên, công bố tác phẩm của mình. Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hoá, trích điều 4.3 Luật Sở hữu trí tuệ).

Theo đó, những loại hình tác phẩm được pháp luật bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ ( sửa đổi, bổ sung 2009) như sau:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, các bài hát, bức ảnh,… cũng được bảo hộ quyền tác giả

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, các bài hát, bức ảnh,… cũng được bảo hộ quyền tác giả. Ảnh minh họa

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.

Lan Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang