Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh

author 06:52 12/01/2021

(VietQ.vn) - Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có nhiều hoạt động tích cực, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường với những kết quả nổi bật.

Đo lường là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Công tác quản lý về đo lường luôn được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quan tâm chỉ đạo, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Tổng cục đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện đúng các VBQPPL về đo lường.

Trong công tác quản lý nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục đã thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 783 lượt đơn vị (năm 2020 là 177 lượt); Chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 508 lượt đơn vị (năm 2020 là 131 lượt, tăng 61,7% so với năm 2019); Chứng nhận 739 chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (năm 2020 là 168 CĐL tăng 11,2% so với năm 2019); Chứng nhận, cấp 6.239 thẻ kiểm định viên đo lường (năm 2020 là 1.352 thẻ, giảm 15% so với năm 2019); Phê duyệt 17.747 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước (năm 2020 là 3.248 mẫu PTĐ, giảm 39% so với năm 2019).

Thiết bị đo lường: Ảnh minh họa

Đối với Đề án đo lường 996, Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định của Bộ về: Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019); Hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (đã trình Lãnh đạo Bộ dự thảo); Tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp và đồng thời tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng mục tiêu của Đề án 996 trong các năm tiếp theo.

Nhìn chung, giai đoạn 2016 - 2020, công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trong phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025, Tổng cục TCĐLCL sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, đảm bảo thống nhất cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia, đảm bảo các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia hoạt động ổn định, tin cậy, chính xác, giải quyết kịp thời các yêu cầu, đỏi hỏi của các bộ, ngành, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Tập trung mở rộng phạm vi thừa nhận quốc tế về khả năng đo, hiệu chuẩn (CMC) của Việt Nam; đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế về đo lường, nâng cao vị thế, uy tín về đo lường của Việt Nam trong khu vực.

Thúc đẩy hoạt động cung cấp dịch vụ đo lường, hiệu chuẩn, kiểm định, đo thử nghiệm và hoạt động nghiên cứu khoa học về đo lường trong cả nước gắn với hoạt động đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng để đảm bảo sự đúng đắn, thống nhất, phục vụ kịp thời nhu cầu về đo lường của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp tại mỗi địa phương; Chú trọng đến những nghiên cứu nhằm theo kịp sự thay đổi về phương thức sản xuất, quản lý mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Khuyến khích, tạo điều kiện để chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học về chuẩn đo lường, phương tiện đo.

Trương Vân

Món quà sức khỏe tri ân gia đình trong thời kỳ 'bình thường mới'(VietQ.vn) - Xu hướng tặng quà cho tết năm nay không cần phải “độc lạ”, đắt tiền hay “visual” bắt mắt mà ưu tiên hàng đầu phải tốt cho sức khỏe và hợp túi tiền. Ở đó, người trẻ đang mang từng bó rau, chai nước về nhà để tri ân cha mẹ, gia đình sau một năm đầy khó khăn, biến động.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang