Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất chất lượng

author 07:03 20/07/2020

(VietQ.vn) - Việt Nam xác định tham gia có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên vào hoạt động của APO và các tổ chức quốc tế, khu vực khác về năng suất, chất lượng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch APO năm 2020, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để đón nhận những công nghệ mới từ cuộc CMCN 4.0 cũng như chia sẻ thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giải pháp khắc phục trong Kế hoạch tổng thể về phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với APO xây dựng kế hoạch tổng thể về năng suất.

Trong thời gian tới, Việt Nam xác định tham gia có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên vào hoạt động của APO và các tổ chức quốc tế, khu vực khác về năng suất, chất lượng; Trao đổi và hợp tác quốc tế để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng, các nghiên cứu năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới; Phối hợp với các chuyên gia quốc tế đào tạo chuyên gia trong nước trong lĩnh vực năng suất, chất lượng; Mở rộng đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, các tổ chức quốc tế về lĩnh vực năng suất... - Tham gia có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức quốc tế, khu vực khác về năng suất, chất lượng.

Đặc biệt, Việt Nam sẽ là một trong những thành viên đi đầu trong triển khai các chương trình tư vấn, đánh giá về năng suất, chứng nhận năng suất, xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể về năng suất, xây dựng trung tâm xuất sắc về phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo trong APO.

Gần đây nhất, Viện Năng suất Việt Nam đã thành lập Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất - ViproCB. ViproCB có nhiệm vụ đề xuất định hướng chiến lược và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất của Việt Nam theo yêu cầu của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất; đầu mối triển khai thực hiện các chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của APO và các tổ chức khác tại Việt Nam; phát triển mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế được chứng nhận theo Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của APO và các tổ chức khác; nghiên cứu, phát triển và đầu mối tổ chức triển khai các dịch vụ đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp; đề xuất nhu cầu về nguồn lực; tổ chức đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực phục vụ hoạt động Đánh giá chứng nhận chuyên gia năng suất trong và ngoài nước, hoạt động đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp; chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực năng suất trong nước và quốc tế...

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia. Trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2030;

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng đề án thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức năng suất châu Á (APO), nhất là dự án chứng nhận chuyên gia năng suất, tham gia các dự án trung tâm xuất sắc của APO; xây dựng và triển khai thực hiện Dự án nghiên cứu thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Thúc đẩy hợp tác APO và Việt Nam(VietQ.vn) - Sáng nay (15/5) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Mari Amano - Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang