Thanh Hóa: Kiểm tra đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu

author 10:33 30/10/2020

(VietQ.vn) - Tỉnh Thanh Hóa sẽ kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Mục đích nhằm thực hiện khảo sát, kiểm tra đột xuất, đặc thù để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đảm bảo việc khảo sát, kiểm tra về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được thực hiện nghiêm chỉnh, thường xuyên, liên tục.

 Thanh Hóa kiểm tra đột xuất, bí mật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu

Để đảm bảo tính bí mật, bất ngờ và hiệu quả của khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ quyết định chọn cơ sở, thời điểm khảo sát cụ thể trên cơ sở nắm bắt thông tin từ các cơ quan quản lý về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh (đặc biệt chú ý các cơ sở vi phạm về chất lượng trong các lần kiểm tra trước); thông tin từ quần chúng nhân dân về các dấu hiệu gian lận thương mại; Đoàn khảo sát, kiểm tra không được sử dụng xe công biển xanh trong suốt quá trình đi khảo sát, kiểm tra.

Thời gian khảo sát, kiểm tra được thực hiện từ ngày Kế hoạch được phê duyệt đến hết ngày 31/12/2021. Thời điểm khảo sát, kiểm tra tại cơ sở cụ thể: Do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định để đảm bảo tính bí mật, bất ngờ và hiệu quả, có thể thực hiện ngoài giờ hành chính nếu cần thiết.

Sau khi kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính khi phát hiện sai phạm phải được xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật. Các chế tài xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu áp dụng theo quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Khi phát hiện các sai phạm khác thuộc lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Hành vi vi phạm hành chính: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; hành vi vi phạm ngoài thẩm quyền, báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

 Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang