Thông báo của Liên minh châu Âu về quy tắc sản xuất muối hữu cơ

author 06:32 18/01/2023

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/939, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến các quy tắc sản xuất chi tiết đối với muối biển hữu cơ và các loại muối hữu cơ khác dùng cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Đề xuất xây dựng quy tắc sản xuất chi tiết đối với muối biển hữu cơ và các loại muối khác dùng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Đặc biệt, nó bao gồm các yêu cầu chi tiết đối với người vận hành, danh sách các thực hành, quy trình, phương pháp xử lý và kỹ thuật bị cấm và quy tắc ghi nhãn đối với muối hữu cơ.

Mục đích của thông báo là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, muối biển và các loại muối khác dùng cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được đưa vào phạm vi quy tắc của Liên minh về sản xuất hữu cơ và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ. Theo Quy định (EU) 2018/848, muối hữu cơ phải được sản xuất theo nguyên tắc và quy tắc chung cho sản xuất hữu cơ. Muối không phải sản phẩm nông nghiệp và có thể thu được bằng các phương pháp khác nhau. Cần nêu chi tiết các phương pháp có thể được sử dụng để sản xuất muối biển hữu cơ và các loại muối hữu cơ khác cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi theo Quy định (EU) 2018/848.

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/684, Canada thông báo các quy định sửa đổi một số quy định được đưa ra theo Luật vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 1992 (Phần 12 và cập nhật hài hòa quốc tế).

Quy định sửa đổi được thực hiện theo Luật vận chuyển hàng hóa nguy hiểm năm 1992 (Phần 12 và cập nhật hài hòa quốc tế) [Quy định được đề xuất] sẽ kết hợp các thay đổi và yêu cầu mới thông qua trong phiên bản thứ 22 quy định mẫu của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Khuyến nghị của Liên hợp quốc) và phiên bản 2020 của Luật Hàng hóa nguy hiểm hàng hải quốc tế (gọi tắt là Luật IMDG). Những thay đổi liên quan đến quy định được đề xuất sẽ bao gồm sửa đổi đối với nhãn hiệu an toàn hàng hóa nguy hiểm, thông tin phân loại, tên vận chuyển và yêu cầu đóng gói.

Các quy định được đề xuất sẽ bao gồm bản cập nhật cho các tiêu chuẩn của Canada kết hợp bằng cách tham chiếu để phù hợp hơn với khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về thiết kế, sản xuất và sử dụng các phương tiện ngăn chặn. Các quy định được đề xuất cũng sẽ cho phép sử dụng nhãn hiệu an toàn cho hàng hóa nguy hiểm được quy định theo Mục 49 của Luật Quy định Liên bang của Hoa Kỳ (U.S.) (U.S. 49 CFR) và các giấy phép đặc biệt được cấp tại Hoa Kỳ để vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên khắp Bắc Mỹ bằng phương tiện đường bộ và đường sắt.

Cuối cùng, quy định được đề xuất sẽ viết lại Phần 12 của quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm để làm rõ các yêu cầu về vận chuyển hàng không, cập nhật các điều khoản về vận chuyển đến các địa điểm xa xôi và miễn trừ cho các hoạt động y tế, khoa học, công nghiệp, hàng không và thực thi pháp luật để phản ánh nhu cầu hiện tại trong nước. Mục đích của thông báo là bảo vệ an toàn con người.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang