Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 6 điều cần phải thực hiện để phát triển bền vững

author 06:37 13/09/2019

(VietQ.vn) - “Phát triển bền vững vừa là nhu cầu cấp bách vừa là xu thế tất yếu của tiến trình phát triển. Do đó, chủ trương phát triển bền vững đã được nhất quán và lồng ghép xuyên suốt trong mọi chương trình, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh

Sự kiện: Kinh doanh

Tại Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những ý kiến đóng góp là sắc sảo và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng khẳng định, sẽ có Nghị quyết về phát triển bền vững năm 2019 với những nội dung mới hơn, sát thực tế hơn trong bối cảnh mới. “Phát triển bền vững vừa là nhu cầu cấp bách vừa là xu thế tất yếu của tiến trình phát triển. Do đó, chủ trương phát triển bền vững đã được nhất quán và lồng ghép xuyên suốt trong mọi chương trình, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”, Thủ tướng nói.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 2019.

Như Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (2012) và gần đây nhất là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội-môi trường.

Thủ tướng khẳng định, phát triển nhanh, phát triển cao nhưng phải bền vững. “Vì không phát triển nhanh sẽ tụt hậu, đi sau các nước, phải phát triển tốc độ cao để nâng cao vị thế Việt Nam. Nhưng phải khẳng định phát triển phải bền vững”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho hay các chỉ số về xoá đói giảm nghèo, sản xuất bền vững, chống biến đổi khí hậu… của Việt Nam đều được quốc tế đánh giá cao, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. Chênh lệch giữa các nhóm dân cư, vùng miền còn lớn. Việc sử dụng tài nguyên còn chưa đảm bảo vấn đề môi trường.

 Bản cam kết thực hiện 5 sáng kiến phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững.

 

“Năm 2018, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đứng thứ 77/140 nền kinh tế, nhìn toàn diện những mặt làm được và tồn tại của một thập niên qua để thấy đã có bước phát triển nhưng còn nhiều việc để làm trong thập niên tới”, Thủ tướng nói.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, thứ nhất, thống nghất về nhận thức và hành động các cấp, ngành về phát triển bền vững. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Cần tập trung cả ý chí, chính sách và nguồn lực. Mục tiêu duy nhất đưa con người vào trung tâm của mục tiêu phát triển bền vững.

“Chúng ta đã có quá nhiều chiến lược phát triển, do đó chưa tập trung được nguồn lực. Đề nghị các bộ ngành và địa phương nghiên cứu đưa ra chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 với các nhiệm vụ cụ thể”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thứ hai, tăng tốc quá trình hoàn thiện thể chế theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, giảm nghèo, thích ứng biến đổi khí hậu,… đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chiến lược kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Chính phủ khuyến khích các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng. Thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, dự án nước…

Thứ ba, nghiên cứu phát triển chất lượng nguồn nhân lực. “Trong lúc chúng ta thay đổi công nghệ lớn thì nguồn nhân lực đáp ứng được công nghệ là yêu cầu tất yếu”, Thủ tướng khẳng định.

Thứ tư, đẩy nhanh tính hiệu quả của các cơ quan, thúc đẩy sáng tạo đổi mới hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, xây dựng cơ chế khuyến khích mô hình kinh tế tuần hoàn, tiến tới mô hình kinh tế không rác thải. Cần có các chính sách khuyến khích hoạt động sản xuất, tái sản xuất theo mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ sáu, toàn cầu hoá với công nghệ làm thay đổi tư duy và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, những giá trị văn hoá là giá đỡ cho sự phát triển lâu dài.

Với những yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT phối hợp các đơn vị liên quan trình Chính phủ trong tháng 10/2019, đây là nghị quyết với các kế hoạch cụ thể.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các Bộ ngành, địa phương kiểm tra việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững đặc biệt là phát triển con người, bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hoá.

Thảo Nguyên

Ảnh: Quốc Tuấn 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang