Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép, phân bón

author 13:47 04/03/2021

(VietQ.vn) - Các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm phân bón, thép nhập khẩu trong 3 vụ việc năm 2020.

Bộ Công Thương vừa ra thông báo đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc đối với các sản phẩm phân bón, thép nhập khẩu trong 3 vụ việc năm 2020.

 Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép, phân bón. Ảnh  minh họa

Trước đó, ngày 03/03/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP/MAP nhập khẩu có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Ngày 20/03/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Và ngày 20/03/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00.

Do đó, căn cứ điều 15, điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp thuộc 03 vụ việc nêu trên đáp ứng các điều kiện được miễn trừ, nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT. Các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn trừ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi trực tiếp đến Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 02/04/2021.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang