Triển khai hiệu quả các hoạt động TCĐLCL trên địa bàn Bình Thuận

author 21:12 18/10/2021

(VietQ.vn) - Trong tháng 10/2021, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận đã triển khai các hoạt động cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cấp trên giao; chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động trong tháng 10, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận đã thực hiện công tác tham mưu cho Sở KH&CN. Trong đó, báo cáo hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổng kết thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10/2021.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng tham mưu góp ý cho Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; dự thảo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ: Trình Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt “Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận”.

 Ảnh minh họa.

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và dự thảo văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Cấp 01 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho công ty TNHH đầu tư Tân Hà cho sản phẩm cống hộp bê tông cốt thép;

Công tác thanh tra, kiểm tra: Tham gia phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả không có vi phạm về đo lường.

Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021: Đã hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng quốc gia xem xét, đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công: Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi cục thực hiện các báo cáo kết quả thực hiện biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021 và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và hàng năm; Tổng kết 08 năm (2012-2020) thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí Quý III/2021 và đối chiếu dự toán ngân sách nhà nước Quý III/2021.

Ban hành Công văn gửi Sở KH&CN về việc đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; công văn về việc tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan trong 3 tháng cuối năm 2021. Tổng hợp góp ý của các Sở, ban, ngành về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL; Thực hiện nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng mua xe ô tô Chi cục. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP.Phan Thiết.

Phát huy kết quả đạt được trong tháng 10/2021, Chi cục đề ra một số nhiệm vụ thực hiện trong tháng 11/2021. Theo đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2021 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt; thực hiện khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu bằng hình thức mua mẫu; Tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021;

Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; Tổng hợp báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu văn bản, cách thức xây dựng dự thảo quy định mức chi triển khai Kế hoạch “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh trong 5 năm (2021-2025) theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang