video hot

Video: Tổng kết giai đoạn 1 chương trinh quốc gia về Năng suất chất lượng

14:52 15/09/2015

Vietq.vn - Hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng được triển khai mạnh mẽ, làm thay đổi rõ nét bức tranh năng suất chất lượng của Việt Nam.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang