Vinacontrol TP.HCM bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận VietGap 3 tháng

author 12:48 21/03/2023

(VietQ.vn) - Thanh tra Bộ NN&PTNT quyết định tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (chứng nhận VietGap) thời hạn 03 tháng đối với Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh (Vinacontrol TP.HCM).

Những tồn tại, vi phạm tại Vinacontrol TP.HCM

Bộ NN&PTNT vừa ban hành kết luận thanh tra số 69 /KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, chứng nhận sự phù hợp đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, có trường hợp của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM (Vinacontrol TP.HCM).

Theo kết luận thanh tra, về ưu điểm, Vinacontrol TP.HCM đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong hoạt động thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thực hiện các phép thử đã được chỉ định, vào thời điểm có hiệu lực;

Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 của Công ty đã tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng hằng năm theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18a thuộc khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ đối với phương pháp thử được chỉ định, công nhận;

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM ban hành quy trình đánh giá chứng nhận VietGAP, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ, có lưu đồ thực hiện, quá trình thực hiện đã tuân thủ quy định ban hành; việc đánh giá giám sát hằng năm đối với sản phẩm được chứng nhận VietGAP theo đúng quy định;

Hoạt động đánh giá hợp quy khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động theo quy định; thực hiện đánh giá hợp quy phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký và được chỉ định; tuân thủ các quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã được phê duyệt và đã đăng ký theo quy định; thực hiện giám sát, đánh giá định kỳ đối với tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn áp dụng.

Logo Vinacontrol TP.HCM. 

Về tồn tại, thanh tra xác định, có chỉ tiêu phân bón SiO2hh Công ty đã áp dụng phương pháp thử theo TCCS 772:2020/BVTV không đúng. Theo Quyết định số 1621/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 của Cục Bảo vệ thực vật chỉ định phòng thử nghiệm thì xác định hàm lượng SiO2hh áp dụng phương pháp thử theo TCCS 772:2020/BVTV đối với 21 loại phân bón Silicat kiềm, còn đối với các loại phân bón khác phải dùng phép thử TCVN 11407:2019 để xác định hàm lượng SiO2hh.

Về vi phạm, thanh tra xác định, Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM có hành vi vi phạm trong việc cử chuyên gia làm trưởng đoàn đánh giá VietGap không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 17 Nghị định 107/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 154/2018/NĐ-CP; bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tước quyền, buộc thu hồi chứng nhận VietGap đã cấp

Với vi phạm đã nêu, Vinacontrol TP.HCM bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lương sản phẩm hàng hóa với số tiền 45.000.000 đồng.

Thanh tra Bộ NN&PTNT yêu cầu Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn của chuyên gia đánh giá VietGap theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 17 Nghị định 107/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 154/2018/NĐ-CP; và quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN&PTNT.

Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (chứng nhận VietGap) thời hạn 03 tháng; Buộc thu hồi kết quả đánh giá sự phù hợp (chứng nhận VietGap) đã cấp đối với vi phạm quy định trên;

Thanh tra Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu Vinacontrol TP.HCM nộp lại số tiền là 12.000.000 đồng theo hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Tâm An Gia trong việc đánh giá, chứng nhận VietGAP (Lý do: Cử chuyên gia chưa đáp ứng điều kiện làm Trưởng đoàn đánh giá, chứng nhận cho Công ty Cổ phần Tâm An Gia).

Trao đổi với phóng viên Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn), ông Trần Minh Châu, Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật của Vinacontrol TP.HCM xác nhận đơn vị đã nhận được kết luận thanh tra từ Bộ NN&PTNT. Phía Công ty cũng đã tiến hành khắc phục những tồn tại, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang