Bộ Công Thương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

author 07:16 04/08/2019

(VietQ.vn) - Nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 thay cho hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn mới.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tại Hội nghị tập huấn đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 diễn ra mới đây, ông Lê An Hải – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương - cho hay: Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nền công vụ nhằm tạo môi trường tương tác minh bạch, thuận lợi giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân là vấn đề được Chính phủ đề cao những năm gần đây.

Ông Lê An Hải - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị 

Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu, xây dựng các công cụ, trong đó có Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Theo ông Lê An Hải, đây là công cụ giúp hệ thống hóa quy trình xử lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc trong cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể bên ngoài.

Để sớm đưa hệ thống quản lý chất lượng mới vào vận hành, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo và phổ biến cho các cục, vụ, viện thuộc Bộ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ mở rộng công tác phổ biến về các địa phương, giúp các cơ quan ngành dọc sớm triển khai áp dụng.

Giới thiệu sơ lược về nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, ông Phí Hồng Hiệp - Giám đốc Công ty Tư vấn và Công nghệ quốc tế - INCOTECH cho hay: Hệ thống được tiến hành thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình kiểm soát công việc trong nội bộ cơ quan. Thông qua đó, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Mục tiêu của hệ thống này là tiêu chuẩn, chuẩn hóa về hệ thống quản lý các hoạt động của tổ chức.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 bao gồm quy chế làm việc, nội quy quy định cơ quan; quy định về chức năng nhiệm vụ; quy trình tác nghiệp; hướng dẫn thực hiện công việc; bản mô tả vị trí việc làm…giúp hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc trong cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch và xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, thuận lợi các dịch vụ công; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, sử dụng như là một trong những công cụ quan trọng góp phần thực hiện cải cách hành chính (CCHC)…

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đang được triển khai tại các Bộ ngành.

Theo ông Lê An Hải, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và nay là ISO 9001:2015 thông qua việc thường xuyên điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo để hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cho thiết thực, hiệu quả. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng có những chỉ đạo điều hành sát sao các Bộ, ngành thông qua các Nghị quyết 01, 02 hàng năm, trong đó nhấn mạnh thực hiện công tác CCHC, chuẩn hóa việc thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ công chức và sử dụng tài chính công một cách có hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, ngày 21/2/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lộ trình việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng hệ thống; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyến đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương cho phù họp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021.

Chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015(VietQ.vn) - VNPI tổ chức khóa đào tạo: “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015”;

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang