Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mô hình khung hệ thống ISO 9001: 2015

author 06:43 04/03/2019

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Mô hình khung này được xây dựng, áp dụng theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Áp dụng HTQLCL công việc trong cơ quan giúp giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

 

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mô hình khung này nhằm giúp các cơ quan, tổ chức tại địa phương tích hợp các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính… lồng ghép với các hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc để điều hành, giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu và minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng áp dụng cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Mục đích của việc xây dựng mô hình khung cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương tập trung vào việc xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL); hướng dẫn việc áp dụng theo các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mẫu quy trình xử lý công việc tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Các cơ quan tham khảo mô hình khung cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để xây dựng, áp dụng, chuyển đổi việc áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương - Quyền Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hiện đã có 21 Bộ, ngành phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Tính đến năm 2018 có 14 Bộ ngành tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và có 37 địa phương đã tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Hiện các Bộ ngành như: Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng cũng tiếp tục duy trì mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc trực thuộc.

Mô hình khung gồm 3 phần chính:

Phần 1: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng HTQLCL

Nội dung chính của Phần 1 là hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương xác định phạm vi áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết định 19, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Phần 2: Mô hình HTQLCL

Phần này hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng theo các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm tổng quan về những thay đổi cơ bản của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; nội dung của mô hình HTQLCL, các Phụ lục và hướng dẫn kèm theo.

Phần 3: Mẫu quy trình xử lý công việc

Phần này bao gồm Quy trình mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu dạng diễn giải chi tiết và Quy trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và diễn giải chi tiết để cơ quan tham khảo, xây dựng các quy trình giải quyết công việc của cơ quan.

Việc triển khai thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã được gần 8 năm, các cơ quan hành chính nhà nước đã có đầy đủ căn cứ pháp lý, sẵn có mô hình khung HTQLCL, các tài liệu đào tạo, hướng dẫn kiến thức về xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL.

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định này thay thế Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg.

Một trong các nội dung thay đổi chính của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg là không thực hiện việc đánh giá của tổ chức chứng nhận và kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận mà chuyển sang hình thức cơ quan hành chính tự công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra hằng năm việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL cho các đơn vị chủ trì thuộc các Bộ, ngành và Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL tại địa phương. Bên cạnh đó, Quyết định này đã quy định cụ thể nhiệm vụ của Người đứng đầu cơ quan và nhiệm vụ của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Tổng cục TCĐLCL đẩy mạnh áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001(VietQ.vn) - Hôm nay (12/10) tại Ninh Bình, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo về Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 và Công tác Tổ chức cán bộ năm 2018.

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang