video hot

Video: Điện thoại Xiaomi đang theo dõi người dùng tại Việt Nam?

17:03 24/07/2014

Vietq.vn - Smartphone Xiaomi khi có Wi-Fi tự động kết nối với địa chỉ IP đặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để âm thầm sao lưu tin nhắn, hình ảnh, video… của người dùng. Vấn đề trên cũng được xác nhận bằng một video từ nhà bán lẻ điện thoại.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang