Xí nghiệp Xi măng 406 đẩy mạnh áp dụng 7 công cụ thống kê

author 06:53 29/05/2016

(VietQ.vn) - Với sự tư vấn của Trung tâm SMEDEC 2, Xí nghiệp Xi măng 406 thuộc Công ty TNHH MTV 622 (Vĩnh Long) đã tiếp cận và lựa chọn áp dụng 7 công cụ thống kê.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Xí nghiệp Xi măng 406 thuộc Công ty TNHH Một thành viên 622 có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long được lựa chọn là một trong những đơn vị đủ điều kiện để tham gia dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” với sự tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMEDEC 2 - thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xí nghiệp Xi măng 406 đẩy mạnh áp dụng 7 công cụ thống kê

 

Xí nghiệp Xi măng 406 đẩy mạnh áp dụng 7 công cụ thống kê nâng cao năng suất chất lượng

Xí nghiệp Xi măng 406 hoạt động chính là sản xuất xi măng. Trong quá trình triển khai sản xuất, kinh doanh, tồn tại nhiều vấn đề, năng suất chất lượng chưa đạt hiệu quả tối ưu như: Sản lượng ổn định không cao; có ghi thời gian ngưng máy nghiền do sự cố nhưng chưa thống kê và chưa có phương pháp quy đổi thiệt hại ra sản lượng; chưa có biện pháp thống kê nguyên nhân lỗi; chưa biết nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu cần giải quyết; chưa phân tích nguyên nhân và đưa ra phương pháp cải tiến kịp thời…

Hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, xí nghiệp Xi măng 406 đã tiếp cận và lựa chọn áp dụng 7 công cụ thống kê. Ở khâu xác định mục đích thống kê, sau khi nghiên cứu, nhóm chuyên gia tư vấn đã thống nhất sử dụng biểu đồ xương cá để phân tích nguyên nhân năng suất không ổn định; biểu đồ histogram để thống kê các nguyên nhân chính. Nhóm đã xác định nguyên nhân chính nằm ở Motour của máy nghiền, máy đóng bao, máy phân ly do hoạt động quá nhiều khiến cho máy nhanh hỏng và làm ngưng toàn bộ hệ thống. Tỷ lệ hỏng chiếm trên 70% trên toàn bộ thời gian ngưng máy.

Trên cơ sở đó, nhóm tiến hành lựa chọn công cụ thống kê phù hợp, khả thi; thu thập đầy đủ, chính xác, khách quan dữ liệu; xác định biện pháp thực hiện dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu; thực hiện biện pháp; xác nhận kết quả thực hiện biện pháp; xây dựng hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn để phòng ngừa tái diễn; xem xét các quá trình trên và xác định dự án tiếp theo.

 

Với những kết quả ban đầu, đã giúp đơn vị thúc đẩy cá nhân đề xuất ý tưởng mới, tạo ý thức tiết kiệm và nâng cao chất lượng công việc; giảm lãng phí hay các hoạt động không tạo ra giá trị bằng cách tối ưu hóa từng khâu của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ; cải tiến chất lượng sản phẩm - dịch vụ; cải thiện sự thỏa mãn của khách hàng; tăng năng suất và lợi nhuận.

Thấy được hiệu quả thiết thực, lãnh đạo xí nghiệp cam kết duy trì và cải tiến liên tục việc thực hiện 7 công cụ thống kê, cải tiến năng suất chất lượng.

Sau khi kết thúc dự án, đơn vị cũng mong muốn áp dụng các công cụ mới để hoàn thiện hệ thống quản lý, và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như 5S, MFCA…

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang