An Giang: Tăng cường kiểm tra về TCĐLCL với dầu nhờn động cơ đốt trong

author 15:23 18/08/2022

(VietQ.vn) - Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với mặt hàng xăng dầu, động cơ đốt trong.

Thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 263/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố tiến hành 01 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá đối với mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường. 

Dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường tỉnh An Giang đều đạt tiêu chuẩn. (Ảnh minh họa)

Trong đó, các nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra nội dung ghi nhãn theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ và theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Việc thể hiện dấu hợp quy (CR) trên nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chất lượng; Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa theo yêu cầu quy định. Trong trường hợp nghi vấn về chất lượng hàng hóa sẽ tiến hành lấy mẫu theo quy định để thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng tại tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 10 tổ chức kinh doanh dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy, các tổ chức kinh doanh đều chấp hành đúng việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ và theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Hàng hóa kinh doanh đều thể hiện dấu hợp quy (CR) trên nhãn hàng hóa và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định; Chấp hành đúng việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường và Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành mua 03 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong (hiệu: WIN SUPER RACING; ACCESS; CASTROL) để gửi đi thử nghiệm đánh giá chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. Kết quả: 03/03 mẫu có các chỉ tiêu phù hợp với quy định tại QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy các tổ chức kinh doanh dầu nhờ động cơ đốt trong được kiểm tra đã nâng cao chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá đối với mặt hàng dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khẳng định vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương nhưng đảm bảo hạn chế sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang sẽ tập trung tăng cường thực hiện công tác khảo sát chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Với vai trò là cơ quan quản lý chất lượng dầu nhờn, ngày 8/9/2020, Tổng cục TCĐLCL đã Công văn số 2932/TĐC-QLCL về cảnh báo dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu không phù hợp Quy chuẩn quốc gia. Theo đó, khuyến cáo đối với các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong về việc thông báo cho nhà sản xuất sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong tại nước ngoài biết quy định quản lý của Việt Nam hiện nay thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN;

Yêu cầu nhà sản xuất sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong tại nước ngoài cần có biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm này theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam (QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN) nếu muốn xuất khẩu sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong vào thị trường Việt Nam; Có biện pháp kiểm soát chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong của nhà sản xuất nước ngoài theo QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN trước khi nhập khẩu vào Việt Nam;

Quy định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc bồi thường thiệt hại cho người nhập khẩu (người bán hàng) hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do lỗi của nhà sản xuất không bảo đảm chất lượng hàng hóa theo quy định tại Mục 2 Chương V Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với người tiêu dùng khi mua và sử dụng dầu nhờn động cơ đốt trong lưu ý: Mua, sử dụng những sản phẩm hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy CR và có nhãn ghi rõ ràng, đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật như tên hàng hóa, tên địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, đặc tính kỹ thuật, thể tích/ khối lượng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, thông tin cảnh báo.

Bảo Linh 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang