Áp dụng ISO 3834 tại Công ty Cổ phần cơ điện Hoàng Hưng

author 06:35 31/12/2020

(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần cơ điện Hoàng Hưng đã áp dụng thành công ISO 3834 và nhờ đó đã giúp công ty nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Công ty Cổ phần cơ điện Hoàng Hưng sản xuất các kết cấu thép công nghiệp, thiết bị, phụ kiện phục vụ ngành điện, sản xuất sắt thép cán nóng, xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp và dân dụng, mua bán máy móc, phụ tùng, dụng cụ cơ khí, thiết bị phụ kiện điện, vật liệu điện, vật liệu xây dựng, mua bán máy móc, thiết bị công nông ngư nghiệp và phụ tùng….

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã không ngừng đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng và đã sản xuất chế tạo nhiều sản phẩm cung cấp cho các công trình điện khí hóa nông thôn và cải tạo lưới điện của ngành điện. Các sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ điện Hoàng Hưng hiện đang được tiêu thụ ở các khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Đông và Miền tây Nam Bộ.

Phương châm hoạt động của Công ty là đặt vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ khách hàng lên hàng đầu, do vậy, Công ty thường xuyên cải tiến sản phẩm, cải tiến tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm của Công ty được khách hàng đánh giá cao hơn so với các sản phẩm khác cùng loại. Vậy nên, công ty đã tìm hiểu về ISO 3834.

Áp dụng ISO 3834 tại Công ty Cổ phần cơ điện Hoàng Hưng

 Áp dụng ISO 3834 tại Công ty Cổ phần cơ điện Hoàng Hưng.

Căn cứ vào tình trạng của Công ty trước khi áp dụng, các Chuyên gia tư vấn của Trung tâm thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành các công việc: tư vấn, đào tạo, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tại công ty.

Các chuyên gia đã phối hợp cùng các bộ phận tiến hành soạn thảo các tài liệu và mẫu biểu công việc cần thiết theo yêu cầu tác nghiệp của Công ty, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Hướng dẫn áp dụng thử các mẫu biểu công việc, tiến hành đánh giá sự phù hợp của các mẫu biểu, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu.

Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ cho các thành viên Ban ISO nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Tiến hành soạn thảo các tài liệu viện dẫn và biểu mẫu công việc cần thiết theo yêu cầu của Công ty.

Hướng dẫn các thành viên Ban ISO xây dựng các quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn công việc. Tổ chức Đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng tới các thành viên trong ban ISO. Các thành viên Ban ISO có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên trong bộ phận thực hiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Thực hiện hướng dẫn các thành viên Ban ISO cách thức đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834, xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tài liệu đã ban hành và áp dụng tại Công ty sau đó đưa ra báo cáo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Kết hợp cùng các thành viên Ban ISO dựa vào báo cáo đánh giá nội để phát hiện các điểm không phù hợp (nếu có) so với yêu cầu tác nghiệp và tiêu chuẩn ISO 3834 và hướng dẫn cách thức khắc phục sai lỗi cùng các hành động phòng ngừa tương ứng. Sổ tay chất lượng: Công ty đã xây dựng hoàn thiện sổ tay chất lượng để giới thiệu về Công ty, về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, có bổ sung các nội dung và các yêu cầu của ISO 3834. Cuốn sổ tay chất lượng còn thể hiện cam kết của lãnh đạo Công ty trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hàn ISO 3834. Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong Công ty. Sổ tay chất lượng viện dẫn các thủ tục/quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng và giới thiệu cơ cấu của hệ thống văn bản.

Công ty đã xây dựng bổ sung và áp dụng các quy trình và các biểu mẫu kèm theo như: quy trình quy trình hàn, quy trình kiểm soát điều phối viên hàn, quy trình gia nhiệt trước, trong và sau khi hàn... Các công việc của từng cá nhân, từng bộ phận trong công ty nói chung và trong bộ phận hàn nói riêng đã được chuẩn hóa theo đúng các quy trình, giảm thiều những hành động không phù hợp làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Công ty đã xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn công việc. Chính là tài liệu mô tả chi tiết công việc cụ thể được thực hiện tại các khâu nhất định và phạm vi áp dụng của hướng dẫn công việc được xác định bởi phạm vi thủ tục liên quan.

Các bộ phận đưa thêm các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hàn vào hồ sơ chất lượng của bộ phận mình. Nhờ đó kết quả công việc hàng ngày, đảm bảo các công việc được kiểm soát chặt chẽ.

ISO 3834 đã giúp cho Công ty Cổ phần cơ điện Hoàng Hưng nâng cao năng suất, chất lượng.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang