Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

author 06:24 05/12/2020

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Cụ thể, căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ - CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2016/NĐ -CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 127/2007/NĐ của Chính phủ quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời, căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ -CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ - CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ -CP.

Căn cứ Nghị định số 87/2016/NĐ -CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; Căn cứ Nghị định số 13/2011/NĐ - CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khi trên đất liền và Nghị định số 25/2014/NĐ - CP ngày 7/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ - CP.

Ảnh minh họa 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng.

Thông tư nêu rõ, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng. Ký hiệu: QCVN 02:2020/BCT. Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021.

Theo đó, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang