Bắt buộc lắp đặt xong hệ thống thu phí không dừng trước tháng 6/2022

author 08:34 28/04/2022

(VietQ.vn) - Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành hệ thống thu phí ETC đến 30/06/2022.

Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải vừa ra thông báo kết luận cuộc họp kiểm điểm công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với các địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6/2022; rà soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật, kịp thời xem xét dừng thu phí đối với trạm thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống.

 Bắt buộc hoàn thiện các trạm thu phí không dừng trước ngày 30/06/2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và giải pháp xử lý, bảo đảm triển khai thành công thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 6/2022.

Đồng thời, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội thảo, đối thoại trực tiếp với chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tuyến cao tốc đi qua; mở nhiều điểm dán thẻ tại các điểm ra vào tuyến cao tốc, tạo thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ ETC, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các địa phương và nhà đầu tư BOT hoàn thành lắp đặt làn thu phí còn lại và thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông. Bên cạnh đó, rà soát quy trình phối hợp, dán thẻ, kết nối, vận hành 2 hệ thống để có giải pháp xử lý kịp thời các hạn chế giữa 2 hệ thống trong thời gian qua.

Về tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, đến nay đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu ETC; trong đó, Bộ Giao thông vận tải quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang đôn đốc nhà đầu tư BOT, địa phương lắp đặt 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ Giao thông Vận tải quản lý và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý. Đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ trưởng yêu cầu VEC khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 2173/VPCP-CN ngày 8/4/2022.

Đến ngày 30/6/2022, Bộ sẽ báo cáo cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành hệ thống thu phí ETC…

 Nguyễn Hương (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang