Bình Định: 3/28 cơ sở sử dụng xi téc ô tô có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực

author 09:44 28/09/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Đoàn kiểm tra tỉnh Bình Định đã phát hiện 03 cơ sở sử dụng xi téc ô tô có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực và không có niêm chì tại các vị trí bắt buộc niêm phong theo quy định của Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 05:2017.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Định được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt năm 2022, Chi cục TCĐLCL đã chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng thực hiện kiểm tra tại 28 cơ sở sử dụng xi téc ô tô, 12 cơ sở sử dụng đồng hồ đo nước và 02 tổ chức kiểm định.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện 03 cơ sở sử dụng xi téc ô tô có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực và không có niêm chì tại các vị trí bắt buộc niêm phong theo quy định của Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 05:2017. Đồng thời qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở chưa thực hiện xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện tự kiểm tra xitec ô tô, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Kiểm tra xi téc ô tô của Chi nhánh Vận tải và dịch vụ Petrolimex Bình Định. (ảnh Duy Triều) 

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận 09 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt sử dụng đồng hồ đo nước đã hết hiệu lực kiểm định. Đồng thời qua kiểm tra, hầu hết đơn vị này chưa xây dựng quy trình chăm sóc, giải quyết khiếu nại của khách hàng sử dụng nước liên quan đến đồng hồ đo nước theo quy định của Luật Đo lường, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt. Nguyên nhân: Đa số doanh nghiệp, đơn vị vi phạm xuất phát từ việc bàn giao, tiếp nhận và sáp nhập, chuyển giao các dự án nước sạch nông thôn. Do đó, vẫn còn số lượng lớn đồng hồ đo nước đã đến chu kỳ kiểm định hoặc cần thay thế.

Hoạt động kiểm định xi téc ô tô của Công ty xăng dầu Bình Định và kiểm định đồng hồ đo nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định phù hợp với phạm vi chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các tổ chức kiểm định nêu trên đã duy trì và thực hiện tốt việc lưu hồ sơ chỉ định, hồ sơ chứng nhận kiểm định viên đo lường, hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường phù hợp với quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Kiểm định đồng hồ đo nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. 

Để hoạt động quản lý, sử dụng xi téc ô tô và đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Bình Định phù hợp các quy định của pháp luật về đo lường, Đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian tới cần nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung “Biên bản hiện trạng kiểm định” đối với Quy trình kiểm định xi téc ô tô (ĐLVN 05:2017). Vì qua thực tế kiểm tra, hầu hết chứng chỉ kiểm định xi téc ô tô của các đơn vị kiểm định không thể hiện đầy đủ, thống nhất các vị trí niêm phong, kẹp chì bắt buộc như: vị trí nắp xi téc, đóng dấu chì kiểm định trên tấm mức...

Các cơ quan chức năng có liên quan cần đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về đo lường; đồng thời, tiếp tục tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan pháp luật về đo lường đến các tổ chức, công dân góp phần nâng cao năng lực đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang