Sơn tường được hợp quy tạo niềm tin với người tiêu dùng và bảo vệ doanh nghiệp

author 15:19 27/09/2022

(VietQ.vn) - Chứng nhận hợp quy sơn là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và nhập khẩu sơn tường nhũ tương theo QCVN 16:2019/BXD. Sản phẩm sơn được công bố hợp quy tạo được niềm tin ban đầu cho người tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

QCVN 16:2019/BXD thay thế QCVN 16:2017/BXD quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa quá cảnh.

Sơn là một trong những sản phẩm vật liệu xây dựng chịu sự điều chỉnh và cần chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD về các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tính an toàn của sản phẩm đối với người và môi trường. Trong đó, sơn tường dạng nhũ tương là hệ sơn phân tán hoặc hòa tan trong nước được sử dụng để sơn trang trí, bảo vệ và hoàn thiện công trình. Sơn phủ là sơn tường dạng nhũ tương được sử dụng với mục đích là lớp phủ hoàn thiện để bảo vệ, trang trí mặt tường trong và mặt tường ngoài các công trình.

Trong Quy chuẩn yêu cầu độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô, loại, không lớn hơn (áp dụng cho sơn phủ nội thất và sơn phủ ngoại thất); độ rửa trôi, chu kỳ; chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ theo quy định cụ thể trong quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD.

Các yêu cầu trên được viện dẫn theo TCVN 8652:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2090:2015, Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn, vecni - Lấy mẫu TCVN 2097:2015, Sơn và vecni - Phép thử cắt ô TCVN 8653-4:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn TCVN 8653-5:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn.

Quy chuẩn cũng yêu cầu nhà sản xuất, nhập khẩu phải công bố bằng văn bản hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) có trong sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương.

Các sản phẩm sơn tường phải được công bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận. Người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm sơn tường cần lưu ý các sản phẩm đã công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy CR để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc của sơn tường, giúp bảo vệ căn nhà của mình được tốt nhất.

Doãn Trung

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang