Bộ Khoa học và Công nghệ lọt top đầu về chỉ số cải cách hành chính

author 17:36 01/06/2017

(VietQ.vn) - Kết quả chỉ số cải cách hành chính vừa công bố cho thấy, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã vượt lên và nằm trong Top 3 Bộ, ngành có chỉ số dẫn đầu trong năm 2016.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Bộ KH&CN xếp thứ 3 về cải cách hành chính

Mới đây, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ chia thành 02 nhóm:

Nhóm thứ nhất đạt kết quả chỉ số trên 80% gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong lần thăm và làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ảnh: N. Nam

Nhóm thứ hai đạt kết quả chỉ số CCHC trên 70% đến dưới 80% gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giá trị trung bình của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được 80,94%, không có bộ nào có kết quả dưới 70%. Có 8 bộ có chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ.

Năm 2016, chỉ số CCHC của Bộ KH&CN tăng 14 bậc so với năm 2015, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng về phía Bộ ngành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cao nhất với kết quả 92,68%. Đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 về phía địa phương là Đà Nẵng.

Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần mới quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. 

Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy sự nỗ lực cố gắng chung của các Bộ trong triển khai công tác CCHC, phản ánh kết quả CCHC ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Chỉ số CCHC 2016 cho thấy sự thay đổi trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và những thay đổi trong kết quả triển khai của các bộ, các tỉnh trên tất cả các nội dung CCHC.

Công tác CCHC được Bộ KH&CN chú trọng

Năm 2016 Trên cơ sở triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về cải cách thủ tục hành chính, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch, đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực theo chương trình CCHC của Chính phủ.

Lãnh đạo Bộ KH&CN thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện phân công CCHC của Bộ. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các hoạt động thực hiện CCHC tại các đơn vị trực thuộc Bộ được tăng cường do vậy công tác CCHC của Bộ KH&CN ngày càng được nâng cao.

Cụ thể: Về công tác tuyên truyền CCHC, Bộ KH&CN luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đối với tất cả các đơn vị thuộc Bộ KH&CN để thực hiện CCHC một các đồng bộ và toàn diện. Lãnh đạo Bộ KH&CN cũng chỉ đạo Trung tâm Tin học nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN, cập nhật thường xuyên thông tin CCHC, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ KH&CN soạn thảo, ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành trên cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 nhận hồ sơ thẩm định/giám định trực tuyến

Về cải cách thể chế, Bộ KH&CN chỉ đạo tập trung xây dựng và hoàn chỉnh thể chế để phục vụ trực tiếp cho công tác cải cách nhà nước trong lĩnh vực KH&CN. Bộ luôn chú trọng công tác xây dựng dự thảo Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực KH&CN được xây dựng theo hướng công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, phù hợp với các quy định quốc tế…thường xuyên rà soát các văn bản không còn hiệu lực hoặc chồng chéo đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Phương thức, quy trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ được từng bước đổi mới, đảm bảo đúng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ quan điểm chỉ đạo của từng văn bản pháp luật cần ban hành.

Thời gian qua, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được triển khai nghiêm túc tại Bộ KH&CN. Các đơn vị trong Bộ đều quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai. Ngày 28/1/2016, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 155/QĐ- BKHCN ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ KH&CN...

Về cải cách tổ chức bộ máy, Bộ KH&CN đang tiếp tục triển khai kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020 để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Luật KH&CN năm 2013…

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được đổi mới phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận, luân chuyển công tác cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ được đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Về cải cách hành chính công, Bộ thực hiện phân cấp tối đa cho các Bộ, ngành và địa phương trong việc bố trí, sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động KH&CN; tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán kính phí đối với các hoạt động KH&CN của Bộ, ngành và địa phương theo quy định.

Tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức KH&CN công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ…

Về hiện đại hóa nền hành chính, công nghệ thông tin được triển khai, ứng dụng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; trong công tác quản lý, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ và trong giải quyết các công việc của công chức, viên chức thuộc Bộ…

Trong thời gian qua, Bộ KH&CN luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng trong việc rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động. Về chức năng quản lý, Bộ KH&CN có 3 mặt trận song hành với doanh nghiệp gồm: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (liên quan đến toàn bộ chất lượng sản phẩm hàng hóa để cạnh tranh); sở hữu trí tuệ và công nghệ.

Với tinh thần coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo - có nghĩa nhà nước, Chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học tập trung kết nối tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động để đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, ngành KH&CN đã chuyển động theo hướng quản lý tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Minh Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang