Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Bộ KH&CN

author 20:43 15/05/2017

(VietQ.vn) - Chiều ngày 15/5/2017, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) để công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và kế hoạch kiểm tra.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã công bố Quyết định số 470-QĐNS/TW ngày 21/3/2017 của Bộ Chính trị thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ KH&CN và kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ KH&CN. Theo đó, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo  gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã nhấn mạnh vai trò của công tác quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Theo đó, quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng khóa XIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra. Trong đó, quy hoạch cán bộ là nội dung chủ yếu trong công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, kết quả luân chuyển một số chức danh cán bộ không là người địa phương tại cấp tỉnh, huyện thời gian qua đạt kết quả tốt. Hầu hết các cán bộ đã qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn. “Công tác quy hoạch luân chuyển và cán bộ đã góp phần thúc đẩy và thực hiện tốt, toàn bộ hơn, chất lượng hơn các phương pháp trong công tác cán bộ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.  

Cũng theo Phó Thủ tướng, thực hiện Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đã được Trung ương và các địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chương trình kiểm tra này xuất phát từ tình hình thực tế và để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X).

Năm 2017, Bộ Chính trị đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận này đối với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 Ban Cán sự Đảng của 5 bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng nói.

Đối với Bộ KH&CN, thời gian kiểm tra là từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2017. Có 5 đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và các tổ chức đảng ở đơn vị đó sẽ được kiểm tra trong đợt này. Dự kiến, Đoàn sẽ hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6/2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã nghiêm túc tiếp thu và quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí trong Đoàn kiểm tra. Đồng thời cho rằng, Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN nhận thức đây là một cơ hội hết sức quan trọng và quý báu để một lần nữa rà soát các khâu trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. “Chúng tôi cũng xác định việc tăng cường rà soát các khâu trong công tác cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm là khâu hết sức quan trọng. Trong đó, sẽ gắn với đào tạo, luân chuyển, đánh giá, cán bộ. Đây không chỉ là cơ hội rà soát lại các khâu trong quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển mà từ đó sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện Kết luận số 24-KL/TW và công tác này ngày càng tốt hơn, giúp ích cho việc tăng cường hiệu quả, hiệu lực bộ máy”, Bộ trưởng nói.

“Chúng tôi nhất trí cao và sẽ chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra làm việc theo chương trình, kế hoạch đã được Bộ Chính trị giao”, Bộ trưởng khẳng định

 

Theo Most

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang