Cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 1/1/2025

author 09:04 16/09/2022

(VietQ.vn) - Trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cải cách thủ tục hành chính được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính có ý nghĩa, vai trò to lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. 

Thông qua việc cải cách sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro mà người dân và doanh nghiệp gặp phải. Việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình, đồng thời các cơ quan hành chính nhà nước cũng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Ảnh minh họa. 

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 1/4/2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; trong đó, trước ngày 1/10/2023, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa; trước ngày 1/10/2024, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 1/1/2025, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ trong 1 bộ, cơ quan, địa phương, Kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; trong đó, trước ngày 1/1/2024: các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 1/1/2025, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương xác định rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương trong giai đoạn 2022-2025.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang