video hot

Đại hội XIII của Đảng - Dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển

10:30 21/01/2021

Vietq.vn - Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25/1/2021 đến 2/2/2021 tại Hà Nội sẽ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước, định hướng tương lai, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang