Đề xuất Điều lệ tổ chức, hoạt động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

author 06:25 02/09/2019

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ với chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn (hỗ trợ tài chính) cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Đến năm 2018, sau gần 3 năm chính thức đi vào hoạt động, Quỹ đã tiếp nhận gần 1000 đề xuất nhiệm vụ, dự án đổi mới công nghệ tại 35 tỉnh, thành phố trong cả nước; thực hiện tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ, xây dựng dự án; tổng hợp, đánh giá, phân loại hơn 300 nhiệm vụ; tổ chức xét chọn 184 nhiệm vụ; phê duyệt 79 nhiệm vụ và ký hợp đồng tài trợ cho 27 nhiệm vụ.

Với 27 nhiệm vụ đã ký hợp đồng, tổng kinh phí đối ứng của doanh nghiệp là 782,5 tỷ đồng, lớn gần gấp 3 lần kinh phí Nhà nước tài trợ cho doanh nghiệp từ Quỹ (268,1 tỷ đồng). Điều này cho thấy, cơ chế hợp tác công - tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ là phương thức hiệu quả và cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới để thu hút nguồn lực xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Luật ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực từ năm 2017 quy định các Quỹ tài chính nhà nước hiện hành sẽ chuyển sang mô hình Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Theo đó Ngân hàng nhà nước chỉ cấp cho các Quỹ vốn điều lệ và các hoạt động tài chính của Quỹ phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn này (nguồn vốn phải được bảo toàn trừ phần trăm rất nhỏ chi cho rủi ro trong hoạt động tín dụng: cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vốn vay). Quy định này dẫn đến hoạt động tài trợ (hỗ trợ vốn) và chi phí quản lý của Quỹ bị thu hẹp đáng kể làm cho hiệu quả sử dụng vốn của Quỹ bị giảm đi rất nhiều. Trên thực tế các doanh nghiệp của Việt Nam còn nhỏ bé về quy mô, doanh số và thị trường nên tài trợ từ nhà nước có vai trò quan trọng, vừa là cú hích, vừa là điểm xuất phát cho quá trình đổi mới công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa 

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 tiếp tục tái khẳng định vị trí, vai trò và sự cần thiết của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong việc thúc đẩy nâng cao tiềm lực công nghệ quốc gia thông qua hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới, khi công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là đột phá chiến lược thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, là nhân tố đầu vào quyết định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trách nhiệm của Nhà nước là đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ rủi ro với các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và cải tiến công nghệ; từ đó, giúp hình thành một lực lượng doanh nghiệp trong nước mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đủ năng lực tạo ra ngày càng nhiều của cải, vật chất và sự thịnh vượng cho người dân và đất nước. Để đáp ứng yêu cầu thách thức đó, việc đổi mới mô hình hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ thay thế cho Quyết định số 1051/QĐ-TTg là hết sức cần thiết và cấp bách.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Trong đó, Bộ đề xuất Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Quỹ có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn (sau đây gọi chung là hỗ trợ tài chính) cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo được Quỹ xét chọn để hỗ trợ tài chính dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và bình đẳng. Quỹ được miễn thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm: 1. Hội đồng quản lý Quỹ; 2. Kiểm soát viên; 3. Giám đốc Quỹ; 4. Bộ máy giúp việc.

Theo báo cáo của TOPICA năm 2018, các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt 889 triệu USD, cao gấp 3 lần so với năm 2017, khoảng 291 triệu USD.

Riêng đối với đầu tư vào khởi nghiệp giai đoạn đầu (early stage investment, i.e. “Seed” or “Series A” investment), báo cáo của KrAsia, Bain&Co cho thấy Việt Nam đã thu hút khoảng 150 triệu USD đầu tư trong năm 2018, gấp đôi của năm 2017. Dự kiến trong các năm tới, các startups giai đoạn đầu của Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút những khoản đầu tư lớn với ước tính của các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 205 triệu USD, 320 triệu USD và 440 triệu USD.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam trong những năm vừa qua đã tăng trưởng hết sức ấn tượng cả về số lượng và chất lượng. Nếu năm 2012, Việt Nam có khoảng 400 công ty khởi nghiệp, thì năm 2015 đã tăng hơn 4 lần, đạt 1.800 startup. Trong hai năm 2017-2018 đã phát triển mạnh mẽ với con số hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp.

Hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang phát triển với hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, tăng gấp đôi so với 2015. Nhiều tập đoàn lớn trong nước đã tham gia vào đầu tư mạo hiểm như FPT, Viettel, Vingroup, CMC, CenGroup... Cùng với đó là hơn 40 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và 60 khu không gian làm việc chung trên cả nước.

Bảo Lâm

Hành lang pháp lý KHCN và đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện(VietQ.vn) - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hành lang pháp lý về khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang