Doanh nghiệp công nghệ số cần đi đầu, tạo đột phá thực hiện chiến lược ‘Make in Viet Nam’

author 07:06 30/03/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Theo đó, mục đích nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh; phân công cụ thể nhim vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị; Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận với công nghệ số và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Từng bước xây dựng, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng chuyển giao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng giải pháp dựa trên công nghệ số. Doanh nghiệp công nghệ số cần đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “Make in Viet Nam” – “Doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo sản phẩm chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp mô hình kinh doanh mới”;

Đổi mới nhận thức, hình thành tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội để thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm hiện thực hóa cơ hội, tiềm năng chuyển đổi số mang lại khi công nghệ số được đưa vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tích cực sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

 Ảnh minh họa.

Mục tiêu: Xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 02 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới, tối thiểu 05 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực; giai đoạn 2026 – 2030 có tối thiểu 06 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới và trên 10 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực; 

Định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp gia công, lắp ráp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông trên địa bàn tỉnh chuyển dịch sản xuất kinh doanh từ bị động về công nghệ số sang chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số; Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực công nghệ cung cấp các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế – xã hội.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, tập trung xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho doanh nghiệp công nghệ số bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về chính phủ điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh,…

Trong năm 2021, thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cho phép đầu tư và hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng Quỹ để tăng cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026 – 2030, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh; tiến hành tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chiến lược “Make in Viet Nam”.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang