Dự thảo Quy định về đánh giá rủi ro môi trường và kiểm soát đối với các chất hóa học

author 06:24 16/11/2019

(VietQ.vn) - Mới đây, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về đánh giá rủi ro môi trường và kiểm soát đối với các chất hóa học.

Theo đó, quy định sẽ đưa ra các yêu cầu: Đánh giá rủi ro môi trường; Báo cáo thông tin cơ bản; Điều tra và giám sát sự hiện diện của các chất hóa học; Danh sách các chất hóa học thuộc diện phải quản lý vì môi trường; Danh sách các chất hóa học bị cấm và hạn chế; Giấy phép môi trường để xuất nhập khẩu các chất hóa học; Quản lý môi trường; Đăng ký các chất hóa học mới.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Trước đó, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo yêu cầu giới hạn của chất độc hại trong phân bón. Cụ thể, quy định sẽ nêu rõ các điều khoản và định nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và quy tắc kiểm tra đối với các chất độc hại có trong phân bón. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ động thực vật.

Bên cạnh đó, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo quy định về việc thu hồi xe để bảo vệ môi trường. Quy định này đưa ra để thực thi Luật kiểm soát ô nhiễm không khí. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Ứng dụng công nghệ thông minh, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ ngành điện(VietQ.vn) - Trong những năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai thực hiện nhiều dự án điện áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang