video hot

EVN định hướng áp dụng KHCN để tăng năng suất năm 2017

16:01 13/02/2017

Vietq.vn - Năm 2017, với định hướng áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tận dụng các thành tựu đã có, để nhằm tăng năng suất lao động và chất lượng phục vụ người dân, Tập đoàn EVN đã và đang có những bước tiến ban đầu.

Từ khóa:EVN, điện lực

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang