video hot

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia với Hiệp định TPP

00:00 30/11/-0001

Vietq.vn - Giải thưởng chất lượng chính là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia Hiệp định TPP và trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế chung ASEAN.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang