video hot

Hà Nội tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế sau dịch

10:34 28/04/2020

Vietq.vn - Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ: Hà Nội phải làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, gương mẫu nhất và “Thủ đô tiếp tục gương mẫu, chủ động trong phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch”. Những ngày này, TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản quyết tâm dập dịch sớm nhất.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang