Hải Phòng ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

author 07:00 04/11/2020

(VietQ.vn) - UBND Thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Theo đó, Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm 2 Chương, 11 Điều, quy định về nguyên tắc, nội dụng, trách nhiệm, hình thức phối hợp trong quản lý nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan có thẩm quyền thanh tra, xử lý vi phạm hành chính; UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong hoạt động phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng. 

Nguyên tắc phối hợp tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn, chế độ bảo mật của mỗi cơ quan; không chồng chéo, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình phối hợp. Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Những vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp phải được trao đổi, thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã trong việc phối hợp quản lý nhà nước về về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2020 và thay thế Quyết định số 2281/2015/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND thành phố.

Hải Phòng: Kiểm tra hoạt động triển khai áp dụng ISO 9001:2015 tại 23 cơ quan hành chính (VietQ.vn) - Theo thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng, trong tháng 8/2020 đơn vị này đã triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực quản lý.

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang