Đề xuất các chương trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường

author 20:41 19/10/2020

(VietQ.vn) - Triển khai Đề án 996, Trung tâm Đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng dự kiến sẽ triển khai nhiều khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo lường.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 82/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ông Lê Minh Tâm - PGĐ phụ trách Trung tâm Đào tạo TCĐLCL chia sẻ các hoạt động đào tạo dự kiến được triển khai trong thực hiện Đề án 996. 

Theo đó, các mục tiêu của Đề án liên quan đến công tác đào tạo: Thay đổi, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò của hoạt động đo lường trong phát triển của doanh nghiệp và kinh tế xã hội thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách của Chính phủ về Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế;

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đo lường tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hoạt động đo lường và tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Với các chỉ tiêu cụ thể: Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường với mục tiêu cho 10.000 cán bộ vào năm 2025 và 20.000 cán bộ vào năm 2030; Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường với mục tiêu 50.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 100.000 doanh nghiệp vào năm 2030; Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường với mục tiêu 1000 phòng thí nghiệm vào năm 2025 và 2000 phòng thí nghiệm vào năm 2030.

Với chức năng, nhiệm vụ triển khai các hoạt động đào tạo về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2020 Trung tâm Đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan của Tổng cục tổ chức tập huấn, phổ biến về Đề án 996 bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua lồng ghép trong các khóa đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn kiểm tra nhà nước về đo lường… Đào tạo về đo lường, quản lý đo lường cho cán bộ thuộc khối quản lý, doanh nghiẹp và hướng dẫn xây dựng phương pháp đo trực tiếp tại các doanh nghiệp của địa phương như Quảng Ninh, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Gia Lai…

Theo ông Lê Minh Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo, thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, Trung tâm đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các địa phương về hoạt động triển khai Đề án 996 như: Đề nghị được Tổng cục hướng dẫn chi tiết lộ trình thực hiện, Chương trình khung đảm bảo đo lường, các chương trình đào tạo, tập huấn có liên quan đến doanh nghiệp trong hoạt động đo lường, cơ chế sử dụng kinh phí, hỗ trợ…

“Để triển khai Đề án 996, Trung tâm Đào tạo đã đề xuất một số chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp. Cụ thể: các khóa đào tạo về “Tổng quan về Đề án 996 và Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”; Các khóa đào tạo về “Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”; Các khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường”, ông Tâm cho biết.

Ông Tâm cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban điều hành Đề án 996 xem xét triển khai các nhiệm vụ đào tạo nhằm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường của các cơ quan chuyên ngành và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường; tư vấn, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

Áp dụng công cụ giám sát đào tạo cải thiện năng suất chất lượng(VietQ.vn) - Nhằm cải thiện năng suất chất lượng doanh nghiệp, việc đào tạo theo hình thức chuyên gia hướng dẫn ngay tại DN để huấn luyện các kỹ năng thiết yếu cho các cấp giám sát như kỹ năng phân bổ, cải tiến phương pháp làm việc.

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang