Hưng Yên: Kết quả áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo ISO 9001 tại cơ quan hành chính

author 06:46 24/06/2022

(VietQ.vn) - Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 18 cơ quan hành chính nhà nước (UBND cấp xã) của huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Kết quả: 18/18 đơn vị đã công bố áp dụng theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo; sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học, dễ nhận biết.

Theo báo cáo hoạt động trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Riêng trong tháng 5 năm 2022, Chi cục đã ban hành 28 bản thông báo công bố hợp chuẩn, 11 bản thông báo công bố hợp quy, tiếp nhận 62 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi cục đã thực hiện khảo sát tại 28 đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng cân ô tô (13 đơn vị sản xuất kinh doanh bê tông tươi, 15 đơn vị sử dụng cân ô tô dịch vụ).

Ngoài ra, tiếp nhận thông báo về dự thảo các văn bản kỹ thuật của các nước thành viên WTO do văn phòng TBT Việt Nam gửi qua cổng thông tin điện tử mạng lưới TBT và chuyển tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp và các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Về công tác kiểm tra, Chi cục chủ trì tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 04 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và 01 cơ sở kinh doanh đồ điện.

Kết quả, 04/04 cơ sở kinh doanh vàng bạc sử dụng phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định; về tiêu chuẩn, chất lượng lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo quy định; 01 cơ sở kinh doanh đồ điện đã thực hiện đánh giá chứng nhận và công bố hợp quy, gắn tem CR, ghi nhãn hàng hóa đầy đủ và lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định.

Chi cục cũng kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 18 cơ quan hành chính nhà nước (UBND cấp xã) của huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Kết quả: 18/18 đơn vị đã công bố áp dụng theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo; sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học, dễ nhận biết.

Tuy nhiên, có 02/18 đơn vị chưa tiến hành đánh giá nội bộ, 01/18 đơn vị chưa thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh phạm vi áp dụng HTQLCL.

Đồng thời, trong tháng 5, Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL báo cáo thực hiện kiểm định đối với 831 PTĐ các loại; hiệu chỉnh, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 831 PTĐ.

Về trọng tâm công tác tháng 6 năm 2022, tiếp tục tham mưu, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 Hưng Yên có 18/18 đơn vị đã công bố áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (ảnh minh họa)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo Kế hoạch đã được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt.

Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao của Kế hoạch số 129/KH UBND ngày 17/10/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.

Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022...

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang