Kiến nghị quản lý chất lượng mặt hàng kim loại quý và đá quý

author 16:32 23/06/2021

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng bãi bỏ trách nhiệm quản lý đối với “công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giao Bộ Xây dựng quản lý; bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý chất lượng đối với mặt hàng “kim loại quý và đá quý”.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa là cần thiết, nhằm triển khai thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg và giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian vừa qua về sử dụng mã nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và phân công trách nhiệm quản lý chất lượng đối với các Bộ, ngành.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã nhận được ý kiến phản ánh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến quản lý “công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời” và bất cập trong thực tế triển khai việc quản lý chất lượng đối với sản phẩm kim loại quý, đá quý.

Để thống nhất trách nhiệm quản lý chất lượng giữa các Bộ, ngành, tránh chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình thực hiện và quy định rõ trách nhiệm quản lý chất lượng đối với mặt hàng kim loại quý, đá quý, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng bãi bỏ trách nhiệm quản lý đối với “công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giao Bộ Xây dựng quản lý; bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý chất lượng đối với mặt hàng “kim loại quý và đá quý”.

 Ảnh minh họa

Theo đó, đối với “công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời”, theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở.

Tại điểm c khoản 2 (Công trình công cộng) của Phụ lục 1 - Phân công phân loại công trình xây dựng (ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng) quy định “c) Công trình thể thao: Công trình thể thao ngoài trời, công trình thể thao trong nhà và công trình thể thao khác”.

Việc xây dựng màn hình quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây: a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông trở lên, b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông trở lên (khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012).

Chủ sở hữu phương tiện quảng cáo ngoài trời có trách nhiệm: khảo sát kỹ thuật, báo cáo về hiện trạng tuân theo các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương; thực hiện kiểm tra, bảo trì định kỳ theo quy định và đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện quảng cáo ngoài trời trong suốt thời gian thi công, xây dựng, lắp đặt cũng như thời gian tồn tại của phương tiện quảng cáo ngoài trời (tại khoản 1.3 Điều 3. Quy định về quản lý của QCVN 17:2018/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Theo Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó về đối tượng quảng cáo ngoài trời thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương và tổ chức thẩm định sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trách nhiệm quản lý đối với “công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời” đã được giao cho Bộ Xây dựng.

Đối với “kim loại quý và đá quý”, trong giai đoạn trước đây, việc quản lý hoạt động liên quan đến lĩnh vực đá quý được thực hiện theo Quy chế quản lý các hoạt động trong lĩnh vực đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ (Nghị định 65/CP).

Theo đó, các tổ chức có hoạt động liên quan tới lĩnh vực đá quý phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 65/CP và các văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/CP.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy định về trách nhiệm quản lý kim loại quý (trừ vàng thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và đá quý nên trong thời gian vừa qua chưa có căn cứ để triển khai quản lý chất lượng đối với các mặt hàng này, dẫn đến chất lượng đang bị thả nổi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Do đó, kiến nghị quy định rõ trách nhiệm quản lý chất lượng đối với mặt hàng “kim loại quý, đá quý” cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm căn cứ để triển khai công tác quản lý chất lượng, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Hà My

Quy mô thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ tăng vọt trong năm 2021(VietQ.vn) - Với tốc độ tăng trưởng 15% trong năm 2020, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD vào năm 2021.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang