Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

author 10:02 16/05/2024

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Năng suất chất lượng là một trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Do đó, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý…; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện là 17.825 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là 6.665 triệu đồng, chi cho hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo về năng suất chất lượng cho các sở, ngành và doanh nghiệp; thông tin tuyên truyền; phố biến, vận động thực hiện phong trào năng suất chất lượng; hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng... Cùng với đó, nguồn đối ứng của doanh nghiệp là 11.160 triệu đồng, để đối ứng áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý, áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL, ứng dụng những giải pháp công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Lâm Đồng không ngừng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa. Ảnh minh họa

Về công tác tuyên truyền, Sở đã thực hiện in ấn 2.000 tờ rơi, 6 phóng sự về Chương trình NSCL, tổ chức 18 lớp tập huấn về: Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000; Điều hành, giám sát và lập kế hoạch trong sản xuất; Sản xuất thông minh, chuyển đổi số ứng dụng trong các ngành sản xuất; Thiết lập, xây dựng chỉ số đánh giá - đo lường - quản trị hiệu suất KPIs; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Halal; Mã số mã vạch; Các công cụ nâng cao NSCL 5S 3R, cải tiến hiện trường; Mô hình quản trị chất lượng, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm dựa trên nền tảng công nghệ số… cho 1.385 người tham dự.

Liên tục hỗ trợ cho gần 100 doanh nghiệp thực hiện áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến NSCL cho 140 dự án nâng cao NSCL; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng và chứng nhận VietGAP; Áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; Hỗ trợ xây dựng và áp dụng 308 tiêu chuẩn cơ sở; Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho 43 sản phẩm. Hỗ trợ và ký hợp đồng thực hiện 36 dự án của 34 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến NSCL với tổng kinh phí 2,544 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 8 doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và quốc tế.

Dự án năng suất chất lượng hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn và đào tạo để các doanh nghiệp xây dựng mô hình doanh nghiệp thí điểm áp dụng hệ thống quản lý, một số công cụ cải tiến năng suất chất lượng; ngoài ra còn hỗ trợ một phần kinh phí chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm trọng điểm của tỉnh. Với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên 4.300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và xây dựng thương hiệu cũng được Sở quan tâm với 37 nhãn hiệu cộng đồng đã được tạo lập cho các sản phẩm chủ lực của địa phương; 2 nhãn hiệu đăng ký bảo hộ độc quyền ở nước ngoài (Rau Đà Lạt và Trà B‘Lao).

Hiện đang triển khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà phê Lâm Đồng”, “Sầu riêng Đạ Huoai”; xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Mắc ca Lâm Đồng, Sầu riêng Đam Rông, Hạt điều Đạ Huoai.

Các sản phẩm được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ngày càng gia tăng giá trị thương mại và được nhiều người biết đến. Từ đó, tạo động lực, khích lệ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ngoài ra việc triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL đã giúp cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cải tiến sản xuất, nâng cao khả năng quản trị, quản lý sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai lỗi, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng. Các hoạt động ứng dụng đã góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ các hiệp định thương mại, thúc đẩy xuất khẩu.

Một trong những doanh nghiệp điển hình là Công ty Cổ phần Viên Sơn (Đức Trọng) luôn chú trọng đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ thực hành sản xuất hiện đại. Chú trọng từng công đoạn, quy trình sản xuất, kiểm soát một cách toàn diện, nghiêm ngặt các khía cạnh và quá trình liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, Công ty đã được cấp chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý ISO 22000. Từ đó đã tạo ra các sản phẩm khoai lang chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu của những thị trường khó tính, xuất khẩu sang Nhật Bản. Công ty được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Sở tiếp tục xây dựng hoàn thiện văn bản quản lý, điều hành phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao NSCL, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Cụ thể, Sở sẽ hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chi phí chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả khai thác quyền sở hữu trí tuệ, tiến tới đưa quyền sở hữu trí tuệ thành tài sản quan trọng của doanh nghiệp, tổ chức. Đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm đăng ký xác lập quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài, cam kết về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, kỹ năng quản lý, khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

Triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 8206/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025. Ứng dụng các thành tựu mới của khoa học và công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, việc tham gia dự án năng suất, chất lượng, các doanh nghiệp sẽ bảo đảm các điều kiện để xây dựng các chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng như: ISO, HACCP, FSSC 22000, Global GAP, tiêu chuẩn hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, đồng thời đáp ứng đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp tại các thị trường trong và ngoài nước. 

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang