video hot

Phát triển hệ thống tiêu chuẩn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường Halal toàn cầu

15:12 16/11/2023

Vietq.vn - (Vietq.vn) - Chính phủ Việt Nam hiện đặc biệt quan tâm tới việc khai mở và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thị trường Halal toàn cầu. Một trong những hoạt động nổi bật là tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống TCVN về lĩnh vực Halal, nâng cao năng lực các tổ chức chứng nhận Halal.

Xuân Lương - Việt Hà

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang