video hot

Phổ biến quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

21:02 25/11/2015

Vietq.vn - Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức hội thảo “Phổ biến Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang