video hot

Quy chế phối hợp thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá: Khắc phục bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

16:42 09/09/2023

Vietq.vn - Sau 12 năm thực hiện, Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập dẫn đến nhiều chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra, gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp.

Xuân Lương - Việt Hà

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang