Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường

author 13:22 06/07/2022

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BCT quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá, có hiệu lực từ ngày 12/8/2022.

Theo Bộ Công Thương, thông tư này quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức đấu giá.

 Ảnh minh hoạ

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đối tượng áp dụng là các thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đâu giá. Theo đó, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký phân hạng giao ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô theo phương thức đấu giá. Đối với thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.

Bên cạnh đó, không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với số lượng khối lượng của đường nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công xuất khẩu.

Theo thông tư, Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bằng phân giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại từng thời điểm.

Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Thông tư cũng nêu rõ Bộ Công Thương thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (Hội đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính là Ủy viên Hội đồng.

Quy trình và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá được quy định như sau:

Hội đồng đấu giá thông báo về thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá, thông báo mời tham gia, thủ tục tham gia chính thức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Thương nhân tham gia đấu giá nộp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá tới Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương. Mỗi thương nhân chỉ gửi một hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá gồm: Phiếu bỏ giá; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương; Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước.

Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ. Hội đồng sẽ tổ chức phiên đấu giá theo đúng quy định tại mục 3 của Thông tư này.

Tạ Nhị 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang